Birthday

1994.10.22


Body

186cm l 70kg


Drama

2019 SBS 절대 그이ㅣ화니 역
2018 넷플릭스 좋아하면 울리는ㅣ최주원 역Advertisement

야놀자
모바일게임 리니지M서울특별시 강남구 논현로 158길 14, 2층  l  T. 02-546-3666  l  E. wayzcompany7@naver.com

Copyright ⓒ2019 wayzcompany. All right reserved.